preloader

Retina i vitri

La retina és una delicada estructura membranosa que recobreix la cara interna del globus ocular. Aquesta capa fotosensible fa possibles els diversos tipus de funció visual. Les patologies de la retina afecten un 20% de la població.
L’Institut Oftalmològic Santa Creu compta amb la tecnologia i els oftalmòlegs especialitzats per al diagnòstic i el tractament de totes les malalties de la retina.
Trastorns de la retina i el vitri
Degeneració macular associada a l'edat (DMAE)
Retinopatia diabètica
Miopia patològica
Despreniment de retina
Despreniment posterior del vitri
Membrana epiretiniana
Forat macular
Malaltia oclusiva venosa i arterial
Coroidopatia serosa central
Tractaments de la retina
Gràcies als importants avenços en el diagnòstic i al tractament d'aquestes malalties, podem obtenir millors resultats visuals en els nostres pacients.
Els dos grups principals de tractament d'aquestes patologies són les injeccions intraoculars i la cirurgia.
TRACTAMENT INJECCIONS INTRAOCULARS
Les injeccions intraoculars, realitzades amb una fina agulla i anestèsia tòpica, permeten que els fàrmacs assoleixin nivells intraoculars molt més grans que per la via tradicional. Aquest fet, juntament amb les noves drogues utilitzades (corticoide, anti-VEFG, etc.), ha suposat un important avenç en el tractament de la DMAE i les malalties vasculars de la retina.
CIRURGIA
La cirurgia, igual que el tractament del despreniment de retina, la síndrome de tracció vitreomacular etc., també ha experimentat un avenç continu gràcies a les incisions i la utilització d'instrumental de calibre cada cop menor; cosa que, sens dubte, repercuteix en la recuperació visual, que és molt més ràpida.
Retina i vitri