preloader

Glaucoma

El glaucoma és una malaltia d'origen multifactorial que causa un deteriorament progressiu i irreversible de la visió com a conseqüència de la lesió del nervi òptic. El principal factor de risc del glaucoma, tant per al desenvolupament com per a la progressió, és l'augment de la pressió intraocular (PIO).
El glaucoma és la segona causa de ceguesa als països desenvolupats (després de la diabetis), per la qual cosa és molt important el diagnòstic precoç abans que aparegui pèrdua del camp visual.
Tractament del glaucoma
El tractament del glaucoma té com a objecte aturar la progressió de la malaltia, però no aconsegueix recuperar el camp visual que ja s'ha perdut. El tractament inicial d'elecció és sempre el tractament mèdic amb l'administració de col·liris tòpics. Si així no s'aconsegueix controlar la pressió, el metge recomanarà un tractament amb làser i, fins i tot, cirurgia.
Glaucoma