preloader

Control de la miopia

La miopia és un defecte refractiu que es manifesta amb una visió borrosa dels objectes que estan lluny. Normalment apareix perquè l’ull és més llarg del normal o per un excessiu poder de refracció de la còrnia o del cristal·lí.
La miopia pot provocar patologies oculars greus. Els pacients miops pateixen més sovint glaucoma d'angle obert, despreniment de retina, afectacions maculars, cataractes i pèrdues visuals irreversibles. La probabilitat de patir aquestes patologies és més gran a mesura que augmenten les diòptries, especialment en pacients amb més de 5.
La millor manera de controlar la miopia és la detecció des de la infància. El nostre objectiu amb els pacients miops no és només millorar-ne la visió, sinó realitzar un control per intentar reduir la possibilitat de desenvolupar patologies futures.
Tècniques no farmacològiques per al control de la miopia:
Actualment hi ha tècniques que han demostrat científicament que es pot reduir la progressió de la miopia.
ORTOQUERATOLOGIA ORTO K
Són lents de contacte rígides amb un disseny especial que es fan servir mentre dormim i que corregeixen la visió durant el dia, sense necessitat d'ulleres ni lents de contacte.
LENTS DE CONTACTE TOVES
Lents de contacte amb un disseny multifocal especialment dissenyades per al control de la miopia.
NOVES ULLERES PER CONTROL MIOPIA
Utilitza un tipus de lent amb desenfocament perifèric (Defocus Incorporated Multiple Segments DIMS) proporcionant una imatge no enfocada a zones específiques de la retina que té com a objectiu el control de la progressió de la miopia.
Tècniques farmacològiques per al control de la miopia:
Les gotes tòpiques d'atropina es fan servir amb freqüència per dilatar la pupil·la de l'ull, sovint com a part dels exàmens de la vista o abans i després de la cirurgia ocular. Les gotes d'atropina en diverses dosis també poden ajudar a retardar la progressió de la miopia.
Control de miopia