preloader

Política de privacitat

Política de privacitat

Responsable del tractament de dades

  • Identitat: Clínica Santa Creu, SL – NIF: B-17494204
  • Adreça postal: Carrer de Sant Pere, s/n, 17600 – Figueres (Girona)
  • Telèfon: +34 972 503 650
  • Contacte protecció de dades i privacitat:  recepcio@clinicasantacreu.com

Finalitat

A Clínica Santa Creu, SL, tractem la informació facilitada per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin a través dels formularis de la web.

A Clínica Santa Creu, SL, no recopilem informació d’identificació personal amb finalitats de comercialització sense el consentiment dels clients, consentiment que poden revocar en qualsevol moment. 

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada sol·liciti la seva suspensió en exercir els seus drets sobre les dades.

Legitimació

L’oferta prospectiva i d’ampliació d’informació sobre els nostres serveis està basada en el consentiment que sol·licitem a les persones interessades en el moment de fer la petició de dades de contacte i on l’accepten expressament.

Destinataris

Clínica Santa Creu, SL, no cedeix dades a tercers a excepció que una llei o resolució judicial disposi el contrari.

Tots els sistemes compleixen amb les normes de seguretat d’accés digital i físic.

Drets

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Clínica Santa Creu, SL, estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades indexades o, si escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Clínica Santa Creu, SL, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Procedència

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc estan detallades en l’enllaç corresponent a peu de pàgina. Només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.