preloader

Serveis

Serveis

Accedeix als resultats de les proves mitjançant PIN

LABORATORI

Si ens has facilitat la teva adreça electrònica, un cop finalitzada la teva analítica rebràs un correu amb les instruccions per consultar els resultats. En cas de no haver-ho fet, clica aquí

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

Si no tens PIN, posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir-ne un

Consultes Externes

La Clínica Santa Creu disposa de set consultes: tres es troben a la planta baixa de l’Edifici A (1, 2 i 3) i quatre estan situades a la planta baixa de l’Edifici B (11, 12, 13 i 14).

Per accedir a la teva consulta, és indispensable que primer passis pel Punt d’atenció a l’usuari, per tal de validar la visita. Està situat a la planta baixa de l’Edifici A.

StaCreu_ConsultesExternes_ok

Proves de detecció de la COVID-19

Al Laboratori de la Clínica Santa Creu disposem de la capacitat tècnica i tecnològica per a la realització de proves de detecció de la Covid-19.

Es poden fer amb o sense cita prèvia. No és necessari disposar de prescripció mèdica però, en recollir la mostra, sí que cal presentar la Targeta Sanitària o un document identificatiu.

L'horari per a fer-se qualsevol d’aquestes proves és de dilluns a diumenge ininterrompudament.
RT-PCR SARS-CoV-2 (exsudat nasofaringe)

Màxim 24 h (excepte caps de setmana o festius)

No menjar ni beure 30 minuts abans de realitzar la prova

TEST RÀPID D’ANTIGEN (frotis nasal)

Màxim 20 minuts

SEROLOGIES SARS-Cov-2 IgG/IgM (extracció de sang)

Màxim 4 dies

Es recomana dejuni de 6 h abans de realitzar la prova

Farmàcia

L’objectiu del Servei de Farmàcia és cobrir les necessitats farmacoterapèutiques dels usuaris i pacients, a través de la selecció, adquisició, preparació, control i dispensació de medicaments. A més de dur a terme altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada i segura dels medicaments i productes sanitaris.

StaCreu_Farmacia

Hospital de dia

L’Hospital de dia està especialment orientat a la rehabilitació de pacients després que hagin patit processos aguts o en el curs evolutiu de malalties cròniques. L’objectiu d’aquesta unitat és millorar o retardar l’evolució del procés i de la discapacitat a través d’una intervenció multidisciplinària.

Aquesta unitat també destina una part de la seva atenció a persones amb trastorn cognitiu lleu/moderat que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o valoració i seguiment especialitzat en règim ambulatori.

Convalescència

El principal objectiu de la Unitat de Convalescència és restablir, en la mesura que sigui possible i en un temps raonable, les capacitats funcionals dels pacients que presenten una pèrdua aguda d’autonomia –generalment després d’un procés agut que ha requerit hospitalització–, l’adaptació al seu entorn habitual i la capacitat de realització de les activitats de la vida diària.

Mitjançant un tractament rehabilitador, s’estimula el pacient en la recuperació o adaptació a una nova situació derivada de malalties que li han deixat seqüeles o limitacions per portar a terme activitats de la vida diària.

Llarga Estada

A la Unitat de Llarga Estada s’atenen persones amb malalties o processos crònics, amb diferents nivells de dependència i complexitat que requereixen atenció sanitària continuada (mèdica i/o d’infermeria).

Urgències

Comptem amb un equip mèdic de guàrdia 24 hores que pot realitzar les proves de diagnòstic urgent i el tractament que se’n derivi.